Yayınlar

 

 

Projeler

 1. Patent Hazırlama ve Başvuru Programı. 2018. Teknik destek. ‎SERKA. Proje numarası: TRA2/17/TD/0060.‎
 2. ‎2017-FBE-L 24, BAP Projesi, Sağlıklı Ve ‎Cazip Kuru Kayısı Üretimine Yönelik Yeni Bir Teknik: İndirgen ‎Atmosferik Kurutma, Yürütülen Kuruluş: IGDIR ÜNIVERSITESI ‎‎(Devam ediyor) ‎
 3. 2017-FBE-L 25, BAP Projesi, İndirgen ‎Atmosfer Paketlemenin Kızartmalık Patatesin Kalitesi Üzerine ‎Etkileri, Yürütülen Kuruluş: IGDIR ÜNIVERSITESI (Devam ediyor) .‎
 4. 2017-FBE-L 26, BAP Projesi, Salamurasız ‎Beyaz Peynir Muhafazası Için Yeni Bir Alternatif: İndirgen Atmosfer ‎Paketleme, Yürütülen Kuruluş: IGDIR ÜNIVERSITESI (Devam ‎ediyor) .‎
 5. ‎2017-FBE-L 27, BAP Projesi, Çilekte ‎İndirgen Atmosferde Raf Ömrü Uzatma, Yürütülen Kuruluş: IGDIR ‎ÜNIVERSITESI (Devam ediyor) .‎
 6. KALKINMA BAKANLIGI, Gıdalarda ‎Redoks Uygulamaları Araştırma Merkezi, protocol No 2015/AUB/05. ‎Yürütülen Kuruluş: IGDIR ÜNIVERSITESI, Destek Alınan Kuruluş: ‎IGDIR ÜNIVERSITESI (Yurt Içi), 01 Kasım 2015, 01 Aralık 2016.‎

 

Patentler

 1. Duried Alwazeer, Betül Örs. 2018. İndirgen atmosferik kurutma. 2018/06708.
 2. Duried Alwazeer. 2018. Fermente süt ürünlerinin yeni nesil üretimi. 2018/07746.
 3. İndirgen atmosferik püskürtmeli kurutucu sistemi ve çalışması. 2018/14322.

 

Yayınlanmış Makaleler

 1. Uluslararası

 

 1. Alwazeer, D., DHAM, S. 2019. Presumptive Relationship between Oxidoreduction Potential and Both Antibacterial and Antioxidant Activities of Herbs and Spices: Oxidoreduction Potential as a Companion Tool for Measuring the Antioxidant Activity. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 47(2), 506-514. doi:http://dx.doi.org/10.15835/nbha47111301.
 2. Alwazeer, D., Riondet, C. & Cachon, R. Current Microbiology. 2018. Comparison Between Fluorescent Probe and Ion-Selective Electrode Methods for Intracellular pH Determination in Leuconostoc mesenteroides.75 (11), 1493-1497. https://doi.org/10.1007/s00284-018-1550-9.
 3. Alwazeer, D. 2018. Kuru Gıdaların Rengini Muhafaza Etmeye Yönelik Yeni bir ‎‎Teknik: İndirgen Atmosferik Kurutma. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ‎‎Dergisi, Cilt: 8 - Sayı: 4.p. 125 – 131.‎ DOI: 10.21597/jist.418232.
 4. Mustafa R, Alwazeer D, Oomah BD. 2017. A Comparison of Spectrophotometric ‎and Oxidoreduction Potential Method for Laccase Activity Measurement. Research ‎in Medical & Engineering Sciences. 2(1). RMES.000530.‎

 

Bildiriler

 • Uluslararası
 1. Alwazeer Duried. 2018. Reducing atmosphere drying: new drying technıque for the protection of the freshness notes of fruits and vegetables. 1. International Iğdır congress on multidisciplinary studies, 2, 1285-1292.
 2. Alwazeer Duried. 2018. Reducing atmosphere packaging technıque for the extension of the shelf-life of food products. 1. International Iğdır congress on multidisciplinary studies, 2, 1293-1297.
 3. Duried Alwazeer, Nur Özkan, Kadir Tan. 2017. İndirgen atmosferde paketleme ‎sistem. Harran 1. uluslararası Ar-Ge proje pazarı. 12 Mayıs 2017, Şanlıurfa. Türkiye.
 4. Duried ALWAZEER, Menekşe BULUT. 2017. Effects of Oxidoreduction Potential on the ‎Quality of Dairy Products. Iğdır II. Uluslararası Sempozyumu, 9-11 Ekim 2017, Iğdır ‎Üniversitesi, IĞDIR. Türkiye.‎
 5. Emrah KUŞ, Ersin GÜLSOY, Duried ALWAZEER. 2017. Determination of the Physical ‎Development of the Şalak Apricot Fruit During the Development Period. Iğdır II. ‎Uluslararası Sempozyumu, 9-11 Ekim 2017, Iğdır Üniversitesi, IĞDIR. Türkiye.‎
 6. Nur ÖZKAN and Duried ALWAZEER. 2017. Reducing Atmosphere Packaging to prolonge ‎the shelf-life of Strawberry. Iğdır II. Uluslararası Sempozyumu, 9-11 Ekim 2017, Iğdır ‎Üniversitesi, IĞDIR. Türkiye.‎
 7. Duried Alwazeer, Gamze Çelik, Betül Örs. 2017. Oksijene ve ısıya duyarlı ürünlere ‎yönelik yeni bir kurutma tekniği: indirgen atmosferik kurutma. Harran 1. uluslararası ‎ar-ge proje pazarı. 12 Mayıs 2017, Şanlıurfa. Türkiye.‎
 8. Duried Alwazeer, Kadir Tan, Betül Örs, Gamze Çelik, Nur Özkan. 2017. Oksijene ‎ve ısıya duyarlı ürünlere yönelik yeni bir kurutma tekniği: indirgen atmosferik ‎kurutma. Düşünden gerçeğine proje pazarı. Trabzon, Türkiye.