Ekipmanlar

1-TEKSTÜR ANALİZ CİHAZI

2-RAPİD VİZKOZİTE ANALİZ CİHAZI

3-SPEKTROFOTOMETRE

4-HPLC

5-LİYOFİLİZATÖR

6-STERİL EKİM KABİNİ

7-ROTASYONLU EVAPARATÖR

8-SOĞUTMALI SANTRİFÜJ

9-GERBER SANTRİFÜJ

10-AZOT TAYİN CİHAZI (KJELDAHL)

11-OTOKLAV

12-İNKÜBATÖR

13-ÇALKALAMALI İNKÜBATÖR

14-pH METRE

15-ÇEKER OCAK

16-MİKROSKOP

17-HASSAS TERAZİ

18-NEM ÖLÇER

19-HOMOJENİZATÖR

20-GLUTEN YIKAMA CİHAZI

21-GLUTORK

22-GLUTEN SANTRİFÜJ

23-FALLİNG NUMBER CİHAZI

24-BUĞDAY DEĞİRMENİ

25-ÖĞÜTÜCÜ

26-SELÜLOZ TAYİN CİHAZI

27-SOXHELET ÜNİTESİ

28-DONDURMA MAKİNASI

29-KÜL FIRINI

30-SEDİMANTASYON CİHAZI

31-M.ORGANİZMA SAYIM CİHAZI

32-REFRAKTOMETRE

33-SU AKTİVİTESİ ÖLÇÜM CİHAZI

34-HEKTOLİTRE