Araştırma Alanları

 • Süt ve Süt Ürünleri Teknolojisi
 • Meyve-Sebze Teknolojisi
 • Gıda Biyoteknolojisi
 • Yağ Teknolojisi
 • Nanoteknoloji
 • Ultrason Teknolojisi
 • Kurutma Teknolojileri
 • Modifiye Atmosfer Paketleme
 • Enzim saflaştırma
 • Enzim Kinetiği
 • Karakterizasyon
 • İnhibisyon
 • İmmobilizasyon
 • Biyosensörler
 • Reoloji
 • Tekstür
 • Kromatografi
 • Fonksiyonel gıdalar
 • Antioksidant ve Antimikrobiyal Aktivite
 • Yağ Kimyası ve Kızartma Yağları
 • Gıda Kimyası
 • Isıl olmayan işlemler